0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0
0товарів: 0.00 грн. 

Політика конфіденційності

Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з однією стороною, і будь-яка особа, що прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншої сторони, далі спільно іменовані - Сторони, уклали нинішній Договір публічної пропозиції (далее - Договор), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір куплі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://bielenda.ua/.

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://bielenda.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, зображення розміщені на відповідних сторінках http://bielenda.ua/, приймають умови цього Договору про наступне.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупателем формуються у вигляді Договору публічної пропозиції. Натискання на сторінці Веб-сайту http://bielenda.ua/ у відповідному розділі кнопки «ЗАКАЗАТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-предприниматель), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, прийняв до виконання умов Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної пропозиції є публічним, то є відповідно до статей 633, 641 Громадського кодексу України його умови, окремі для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-предприниматель). При повному згоді з чинним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення заказа, оплати та доставки товару Продавцем, за недобросовісний Заказ та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Нинішній Договір вступає в силу з моменту нажаття на кнопку «ЗАКАЗАТИ», якою Покупець дає згоду на здійснення покупки, що мається у Продавця Товару, і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідношень за Договором Сторони вибирають і, у разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, погодженим на обов’язковість надання його Верховною Радою України, встановлені інші правила, чим ті, які встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

ТЕРМІНИ І ПРЕДЕЛЕННЯ

«Договір публічної пропозиції» - публічний договір, образець якого розміщено на веб-сайті http://bielenda.ua/і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на веб-сайті http:// bielenda.ua/, направленное неопределенному кругу лиц, в том числе Покупателям.

«Акцепт» - - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті http://bielenda.ua/, шляхом додавання його в віртуальну корзину та відповіді Заказу.

«Товар» - предмет торгівлі (вироби, моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання яких на веб-сайті http://bielenda.ua/ розміщена пропозиція продавця.

«Покупатель» - будь-яке деездатне фізичне, юридичне обличчя, фізичне обличчя-предприниматель, згідно з діючим міжнародним та українським законодавством, відвідали веб-сайт https://bielenda.ua/ та мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - будь-яке деездатне фізичне, юридичне обличчя, фізичне обличчя-предприниматель, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розпространниками Товару та за допомогою Веб-сайту http://bielenda.ua/ мають намір його продати.

«Заказ» - належним чином оформлена та розміщена на веб-сайті http://bielenda.ua/ заявка Покупця на покупку Товарів, адресованих продавцю.

«Законодательство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідношень за Договором.

«Существенный недостаток Товара» - недолік, який робить неможливим або недопустимим використання Товару відповідно до його цільовим призначенням, що виникає у виновиробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Продавець зобов'язаний на умовах і в порядку, визначених чинним Договором, продати Товар на основі Заказу, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту http://bielenda.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених чинним Договором, купити Товар і заплатить за него деньги.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано в залог, не є предметом спору, не знаходиться під арестом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що діючий Договір не є фіктивною або притворною сделкою або сделкою, що повністю під впливом тиску або тиску.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідношень, що виникають і діючих у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогам чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавец обязан:

виконати умови цього Договору

замовлення Покупця в разі поступлення оплати від Покупця виконати;

передати Покупцеві Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту http://bielenda.ua/, оформленим замовленням та умовами цього Договору;

перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;

повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських карток замовлень типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.

4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку приостановити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупачем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

Габестро Костянтин Геннадьевич

5363542307261314

Місце проживання: 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Бабушкінський район, проспект Карла Маркса, б 70-а, кв. 42

або Суб’єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті http://bielenda.ua/Товар за єдиним узгодженим правилам, викладеним у поточному договорі публічної пропозиції.*

ПРАВА І ОБЯЗАННОСТІ ПОКУПАННЯ

5.1. Покупатель зобов'язаний:

своевременно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

ознакомитися з інформацією про Товари, розміщеної на Веб-сайті https://bielenda.ua/;

при отриманні Товару в обличчя, що завершив його доставку, переконатися в цілості та комплектності Товару шляхом огляду вмістимої упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товара - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем повинен підписати особу, що створила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://bielenda.ua/;

вимагати від продавця виконання умов цього Договору;

на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських карток замовлень типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

6.1. Покупатель самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці веб-сайту http://bielenda.ua/путем додавання Товарів у віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «В корзину!», або здійснюючи замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів. Веб-сайт http://bielenda.ua/.

6.2. Срок формування Заказу до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

ЦЕНА ДОГОВОРА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Вартість кожного окремого Товару визначається Продавцем і відображається на відповідній сторінці Веб-сайту http://bielenda.ua/. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів, розміщених у віртуальній корзині та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Заказу може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського перекладу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний у рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

2) накладеним платежем при отриманні Заказу в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.

3) Кредитної картки наступного типу:

Віза

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Маестро

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжної карти можлива оплата додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжної карти можлива оплата додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При нажаті на сторінці Веб-сайту http://bielenda.ua/ у відповідному розділі кнопки «ЗАКАЗАТИ» означає, що Продавець повідомив Покупцеві про можливість оплати додаткової комісії при оплаті Покупцям європейських замовлень, емітентом карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic , Маестро.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту http://bielenda.ua/.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на територію інших країн, які виконуються іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і без договору погоджується з Правилами доставки вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що надається Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власну підписку в товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі своєї сторони Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеному та оплаченому Покупцем, у комплектації відповідно до специфікації цього Товару та у відповідному (робочому) стані та якості.

8.4. У разі відмови Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем у заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці Кур’єром компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Остаток суми повертається Покупцеві на підставі його письма, надісланого на e-mail: zakazdabur@gmail.com із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може вияснити за контактними даними в розділі Контакти.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА

9.1. В відповідності зі ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару відповідної якості протягом чотирьохнадцяти днів, не вважаючи дня покупки, якщо більш тривалий термін не об'явлений Продавцем. Покупець має право на обмін Товарів з урахуванням положення законодавчих актів про заснування та перечні Товари, які не підлягають обміну (возврату).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, такий повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Возврат» з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра, діючих на території України або на території інших країн відповідно до місця досягнення отримання Товару.

9.3. У разі наявності хоча б одного із перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний закріпити його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що одержала доставку Товару або Продавцем. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цій рекламній формі повернення Товару на сайті http://bielenda.ua/.

9.4. Сторони погоджувалися, що в разі невиконання обов'язкових вимог зазначеної процедури визнається отримання Покупцем Товару в відповідному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РОЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому чинним Договором і діючим міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за рахунок спорів про взяття заборгованості з Покупачем, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів із виконанням претензійного порядку. Срок розгляду претензій - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорам у зв'язку з взисканням заборгованості з Покупателя спостереження претензійного порядку не потрібно.

10.3. Усі спори, розногласня або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі, що мають місце його виконання, порушення, порушення або недійсність, підлягають дозволу відповідному судді згідно з міжнародним та українським матеріальним і процесуальним правом.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Виконання не відповідає за невиконання будь-яким із своїх зобов'язань за зобов'язаннями за зобов'язаннями по оплаті, якщо докажуть, що невиконання було визвано форс-мажорними обставинами Сторони, то є ми або обставини, які дійсно поза таким контролем сторони, наступивши за виключеннями цього Договору, носящие непредсказуемый і неотвратимый характер.

До форс-мажорним обставинам відносяться, зокрема, природні катаклізми, забастовки, пожежі, наводнення, вибухи, обледеніння, війни (як об'явлені, так і необ'явлені), м'ятежі, гібель товару, затримки перевізників, викликані аварії або неблагоприятні погодні умови, небезпеки і випадковості на море, ембарго, катастрофи, обмеження, накладені державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо пов’язані з виконанням цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором із-за настання форс-мажорних обставин, повинна негайно повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищезазначених обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. обставини. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий повноважним державним органом, розташований за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який вимагається Сторонами для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продлено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання із-за перерахованих обставин.

11.4. Якщо з-за дії обставин непереодолімої сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, будь-яка Сторона вправе розторгнути цей Договір у односторонньому порядку, письмово повідомивши про цю іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажора, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Інформація, що надається покупцеві, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно з метою реклами виконання його Заказу (відправки повідомлень продавцю про замовлення Товару, виправлення повідомлень тощо).

12.2. Собственным акцептированием Угоди або реєстрацією на Веб-сайті http://bielenda.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які становляться відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в том для підрахунку обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційних засобів зв'язку (електронної пошти, мобільного зв'язку), рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розігріші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Веб-сайтуhttp://bielenda.ua /.

Для цілей, передбачених наявним пунктом, Покупачеві мають право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну пошту Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку своїх персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в базу даних (без додаткового повідомлення про це об’явлення), здійснювати комерційне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідністю вимірювання). Продавець зобов’язаний забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані жодної третьої сторони (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцям на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також за обов’язковим запитом компетентного державного органу). органа).

12.4. У разі небажання отримати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написав заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупатель несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні заказа інформації.

messenger